Amoxicilline

De informatie op deze website is louter informatief, is niet bedoeld als medisch advies en houdt geen rekening met uw persoonlijke gezondheid. Raadpleeg steeds uw arts voor persoonlijk advies!

Waarschuwingen amoxicilline

Amoxicilline is een penicilline antibioticum dat gebruikt wordt tegen bacteriŽle infecties. Het medicijn wordt vooral voorgeschreven bij luchtweginfecties, blaasontsteking, darmvliesontsteking, Chlamydia, longontsteking, hersenvliesontsteking, ziekte van Lyme of na een tandheelkundige ingreep (trekken van een tand of kies).

Hier kan u bijvoorbeeld Amoxicilline online kopen.

Waarschuwingen amoxicilline

Tussen penicillinen onderling en (in mindere mate) de penicillinen en cefalosporinen kan kruisresistentie voorkomen: vůůr toediening zorgvuldig nagaan of de patiŽnt overgevoelig is voor andere ŖĖlactamĖantibiotica zoals penicillinen of cefalosporinen. Anafylactische reacties komen vaker voor bij overgevoeligheid voor penicillinen in de anamnese en bij atopische personen.

Geneesmiddelen online kopen?
Snel, veilig en anoniem.
KLIK HIER

Bij optreden van een koortsig gegeneraliseerd erytheem met pustuls de diagnose acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) overwegen en de behandeling direct stoppen. Voorzichtig bij patiŽnten met een natriumbeperkt dieet indien hoge parenterale doses worden gebruikt. Bij optreden van ernstige diarree de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen; in dit geval, evenals bij optreden van hemorragische colitis, of overgevoeligheidsreacties, het gebruik staken.

In geval van langdurige toepassing, toepassing bij premature kinderen of tijdens de neonatale periode de nier- en leverfunctie regelmatig controleren en regelmatig hematologische testen uitvoeren. Hepatische bijwerkingen komen vooral voor bij mannen en ouderen bij langdurige behandeling; de symptomen ontstaan meestal gedurende of kort na de behandeling, maar soms pas na enkele weken. Tijdens toediening van hoge doseringen (parenterale) amoxicilline zorgen voor een voldoende vloeistofinname en urineproductie om het risico van kristalurie te verminderen.

Bij kamertemperatuur kunnen hoge doses amoxicilline neerslaan in de urine; daarom de openingen van verblijfskatheters regelmatig controleren. Bij homozygote fenylketonurie dient men rekening te houden met de hoeveelheid fenylalanine die door aspartaam (in sommige producten) wordt geleverd.

Overgroei van niet-gevoelige micro-organismen komt voor; bij langdurige toepassing regelmatig controleren op superinfecties. Hoge doseringen kunnen bij verminderde nierfunctie, een aandoening van de meninges, toevallen in de anamnese of behandelde epilepsie het risico van convulsies vergroten. Bij bepaling van glucose in de urine de enzymatische glucose-oxidasemethodes gebruiken.