Amoxicilline

De informatie op deze website is louter informatief, is niet bedoeld als medisch advies en houdt geen rekening met uw persoonlijke gezondheid. Raadpleeg steeds uw arts voor persoonlijk advies!

Wisselwerking amoxicilline

Amoxicilline is een penicilline antibioticum dat gebruikt wordt tegen bacteriële infecties. Het medicijn wordt vooral voorgeschreven bij luchtweginfecties, blaasontsteking, darmvliesontsteking, Chlamydia, longontsteking, hersenvliesontsteking, ziekte van Lyme of na een tandheelkundige ingreep (trekken van een tand of kies).

Hier kan u bijvoorbeeld Amoxicilline online kopen.

Wisselwerking amoxicilline

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

Geneesmiddelen online kopen?
Snel, veilig en anoniem.
KLIK HIER

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Als u een antibioticum moet gebruiken, kan de instelling op de bloedverdunner ontregeld raken. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.

Antibiotica van het tetracycline-type. (dit zijn doxycycline, minocycline en tetracycline). Deze middelen en amoxicilline kunnen elkaars werking teniet doen. Onder sommige omstandigheden mogen ze wel samen gebruikt worden. Dan moet amoxicilline enkele uren vóór het tetracycline-antibioticum worden ingenomen. Overleg met uw arts of apotheker als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.